WMO/WLZ

Begeleiding

Tijdens de individuele begeleiding komt er begeleiding bij je thuis. Samen met de professional ga je werken aan leerdoelen die vooraf in een zorgplan zijn afgesproken/opgesteld. Vaak gaat het om praktische ondersteuning bij het aanleren van vaardigheden waarmee je nog moeite hebt en die je helpen verder te ontwikkelen. Het doel van de begeleiding is dat je zelfstandig kunt deelnemen aan de maatschappij. De begeleiding kan kortdurend of langdurend zijn. Na een afgesproken periode wordt er geëvalueerd hoe het gaat met de leerdoelen

De begeleiding vindt meestal bij jou thuis plaats. Samen met de begeleiding ga je aan leerdoelen werken. De professional heeft daarbij een ondersteunende rol en geeft handvatten, tips  & trucs met als doel om in de toekomst zelfstandig vooruit te kunnen. Een belangrijk kernpunt is dat de cliënt zijn regie van eigen leven behoud. Voorbeelden van leerdoelen zijn:

  • Zelfstandig kunnen plannen en  indelen van een dag.
  • Het ondernemen van activiteiten om de dag in te vullen.
  • Sociale contacten aangaan en onderhouden.
  • Communiceren met externen. (instanties e.d.)
  • Zelfstandigheid vergroten. (boodschappen doen; eten koken; het huishouden bijhouden; financiële administratie op orde houden e.d.)
  • Zelfredzaamheid bevorderen.
  • En meer…..

De begeleiding die plaats vindt door een professional is van tijdelijke aard. Wanneer er voldoende ondersteuning is geboden en er voldoende tips & trucs zijn gedeeld en deze zijn eigengemaakt door de cliënt, is het doel dat zij dit zelfstandig voortzetten. De begeleiding vindt meestal 1x per week plaats voor de duur van  1 á 2 uur. Ooit is het beter om het begeleidingsmoment op te splitsen in meerdere momenten per week. Er wordt altijd samen met de begeleider gekeken wat de mogelijkheden zijn.

Dagbesteding

Het doel van de gespecialiseerde dagbesteding is om cliënten onder professionele begeleiding een zinvolle dag invulling te bieden buitenshuis. De cliënten die bij de gespecialiseerde dagbesteding van Inner-go komen zijn onvoldoende zelfredzaam op het gebied van een zinvolle dagbesteding en/of deelname aan de maatschappij. Zij zijn niet in staat om deel te nemen aan het huidige reguliere bestaande aanbod. Er is sprake van een psychiatrische of licht verstandelijke beperking. Er worden dagactiviteiten aangeboden waarmee de cliënten zich geheel op hun eigen niveau en tempo kunnen bezig houden. Het gaat met name om repeterende arbeidsmatige werkzaamheden. Het doel is dat de cliënten zichzelf prettig voelen in de verblijfsruimte en zij vanuit deze prettige omgeving zo zelfredzaam mogelijk kunnen participeren in hun leefomgeving. Er is voldoende deskundigheid om de cliënten te kunnen ondersteunen en begeleiden. Zo is de locatie opgedeeld in een recreatieruimte en een rustige woonkamer, waar de cliënt zich kan terug trekken wanneer dit nodig is. De ondersteuning en begeleiding wordt uitgevoerd door professionals, die ten alle tijden toezicht houden op de groep. Het is een kleinschalige dagbesteding. Door deelname aan de gespecialiseerde dagbesteding wordt de dag structuur /ritme geborgd; er vinden sociale interacties plaats met mede deelnemers; de arbeidsmatige vaardigheden worden gestimuleerd voor zo mogelijk het doorstromen naar betaalde arbeid of een doorstroom naar de participatiewet; de mantelzorgers /netwerk wordt ontlast.

Locatie

De ruimte voor de gespecialiseerde dagbesteding van Inner-go is verdeeld in twee aparte ruimtes. Er is een woonkamer voor de cliënten ingericht in een huiselijke sfeer waar zij zich thuis voelen. En er is een recreatieruimte voor verschillende doeleinden. De locatie heeft de mogelijkheid om sociale contacten te hebben door de aanwezigheid van de gezamenlijke ruimten en gezamenlijke activiteiten. De begeleiding faciliteert hierin.

Dagbesteding vindt plaats op dinsdag en donderdag van 9:00 – 13:00 uur op de locatie van Inner-go in Mill.