Informatiepunt Autisme

Als je de diagnose autismespectrumstoornis (ASS) hebt, wordt informatie in je hersenen anders verwerkt dan bij de meeste mensen. Een ASS is niet bij iedereen hetzelfde, de kenmerken kunnen per persoon verschillen.

Volgens de DSM-5 (het classificatiesysteem waarin internationale afspraken zijn gemaakt over welke criteria van toepassing zijn op een bepaalde psychische stoornis op basis van (nieuwe) wetenschappelijke inzichten) zijn de belangrijkste kenmerken van een autisme spectrum stoornis beperkingen in de sociale communicatie en interactie en beperkte, zich herhalende gedragspatronen en interesses.

Deze symptomen kunnen zich echter op allerlei verschillende manieren uiten. Daarnaast wordt autisme tegenwoordig ook steeds vaker gediagnosticeerd bij groepen als meisjes/vrouwen, volwassenen, ouderen of mensen met een normale intelligentie.

Er is veel informatie beschikbaar voor de verschillende groepen en wij zetten er graag een aantal voor u wat overzichtelijker op een rijtje. (er is natuurlijk nog veel meer informatie te vinden).

Mocht u nog meer informatie wensen (of voor ons Informatiepunt hebben), laat het ons dan weten.

Veel leesplezier gewenst!

Materialen & Methodes

Colette de Bruin

Geef me de 5 is een unieke methodiek die antwoord geeft op al jouw vragen rondom autisme en je echt verder helpt! De 5 pijlers van deze methodiek zijn: autisme begrijpen, positief contact, basisrust creëren, problemen oplossen en ontwikkeling bevorderen.

Emile Heerkens

Samen bespreken welke negatieve en positieve gedachten een rol kunnen spelen in een lastige situatie bv m.b.t. faalangst, negatief zelfbeeld, maar ook aan perfectionisme. Er wordt geleerd welke gedachten je niet verder helpen en welke gedachten juist wel! Als je weet wat je gedachten zijn, weet je ook wat je er aan kunt veranderen. Herkennen van gedachten bij negatieve situaties. Leren gedachten te veranderen. Bruikbaar zowel in een groep als bij 1-op-1 begeleiding.

Stephan van de Ven

De Brain Blocks beelden die cliënten van hun ervaringen maken geven inzicht in de manier waarop de cliënt de relatie met zichzelf, anderen en zijn omgeving vorm geeft. Daarbij geeft het inzicht in ontwikkeling en de mogelijkheid om tot reflectie op het eigen functioneren te komen. De werkwijze met Brain Blocks is uitgebreid gericht op het doorzien van oorzaak en gevolg binnen de interactie met anderen en het werken aan belemmerende overtuigingen. Het al dan niet hebben van een diagnose speelt hierbij geen rol. Brain Blocks richt zich op mensen met een relationele hulpvraag waarbij een mogelijke diagnose enkel mede richting voor behandeling geeft.

Peter Vermeulen

Ik ben speciaal is een programma voor psycho-educatie met als doel personen met autisme zelfkennis bij te brengen, kennis van (het eigen) autisme en hoe ermee om te gaan. Het hanteert een empowerende, socratische methode. Ik ben speciaal is ontworpen om mee te werken: een kind, jongere of volwassene met autisme doorloopt samen met een volwassen persoon de verschillende werkbladen. De werkbladen worden digitaal aangeboden op dvd. Dat maakt het gebruik op computer en in kleurversies mogelijk. De digitale versie vergemakkelijkt het ontwikkelen van eigen versies, zodat Ik ben speciaal op maat en geïndividualiseerd aangeboden kan worden. Zo ontstaat telkens een uniek en creatief boek.

Hoe kunnen we autisme beter begrijpen als we het zelf niet eerst voelen? Hoe zou het zijn om vast te lopen omdat concrete communicatie ontbreekt?
Hoe zou mislukken voelen omdat teveel prikkels in een keer binnenkomen? Hoeveel frustraties zouden opwellen als je telkens met je hoofd tegen een muur botst omdat je geen overzicht ziet? Een bult op je hoofd, dat kan je krijgen. Een gat in die muur? Misschien. Maar één blik binnenin…? ABCircuit wil je die unieke ervaring laten beleven. Via tien korte opdrachten brengt dit ABCircuit je in de gevoelswereld van autisme.

Colette de Bruin

Je neemt de ander mee op een reis door het brein. Stap voor stap wordt duidelijk hoe de storingen (8) het verwerken van informatie belemmeren en wat de gevolgen daarvan zijn. Met deze uitleg vergroot je het begrip en respect voor het denken en doen van mensen met autisme.

Personen

Frans Coolen, Eigenaar Into Autisme

Cursussen en coaching voor bewustwording omtrent autisme

Elise Cordaro

In dit boek spreekt Elise openhartig over hoe ze omgaat met haar dubbele diagnose. Ze gunt ons een blik in haar belevingswereld en steekt lotgenoten een hart onder de riem met concrete tips, mind hacks en inspiratie om beter te functioneren met autisme en ADHD.

Bronja Prazony

In dit boek komt een dertiental vrouwen met autisme en een normale- tot bovengemiddelde intelligentie aan het woord. Hoewel de meerderheid een ogenschijnlijk normaal leven leidt met bijvoorbeeld studie, werk, gezin en eigen huishouden, moeten deze vrouwen onder de oppervlakte veel moeite doen zich staande te houden in een wereld boordevol prikkels. Dit boek laat zien hoe vrouwen met autisme hun plaats vinden in onze maatschappij. Een openhartig boek over een kwestie waar nog te weinig van bekend is.

Bianca Toeps

Bianca Toeps vertelt aan de hand van haar eigen verhaal en de DSM-classificatie van autisme wat autisme is, en vooral ook wat niet. Toegankelijk boek, gestructureerd geschreven met bijtende humor.

Algemeen

Pascal van IJzendoorn

Dit boek vertelt het verhaal van Pascal van IJzendoorn die pas na een lang traject van hulpverlening de diagnose Autisme Spectrum Stoornis (ASS) kreeg. Op dat moment vielen alle puzzelstukjes voor hem op de juiste plek en snapte hij waarom hij tijdens zijn leven tot dusver zoveel moeilijkheden moest overwinnen. Hij liep als kind, puber, scholier, werkende volwassene en partner steeds tegen problemen aan. Een enkele arts of psychloog kom hem soms een stukje helpen, maar het groter geheel werd nooit ontdekt. Totdat hij de juiste diagnose (autismespectrumstoornis) kreeg en vanaf toen de juiste begeleiding kon krijgen.

Brenda Froyen en Tom Schoonooghe

Pssst jij, ja jij daar, die dit leest
Hoe gaat het met je?
Goed? Ik dacht wel dat je dat zou zeggen. Dat zeggen de meeste mensen als je vraagt hoe het met ze gaat: ‘goed’, ook al is dat niet zo. Eigenlijk gaat het met heel wat mensen niet goed. 1 op 4 mensen in ons land zit ‘niet lekker in zijn vel’ of heeft zoals ze dat noemen: psychische … euh… je weet wel. Psy wat? Ja, moeilijk woord, he? Ik noem ze pssst-problemen. Pssst. Dat zeg je wanneer je iemand iets wil zeggen waarvan je niet wil dat anderen het horen. Dat is bij psychische problemen vaak zo. Daar durven we niet over te praten.

In ‘Pssst’ durven we dat wel. We vertellen je alles wat we erover weten. Maar er is ook ontzettend veel dat we er nog niet over weten. Dit is dus een weetjes én een niet-weetjesboek. Weten wat je niet weet kan je soms ook helpen iets beter te begrijpen. Voor jongeren vanaf 10 jaar met vragen rond pssst je weet wel …

Chris Williams en Barry Wright

Voor de opvoeding en verzorging van kinderen met een stoornis in het autismespectrum zijn speciale vaardigheden en kennis vereist. De Hulpgids autisme biedt die expertise, op basis van jarenlange ervaring in de ondersteuning en begeleiding van kinderen met autisme en hun familieleden. Aan de hand van recente research en praktijkvoorbeelden behandelen de auteurs verschillende problemen en hun oorzaken, en geven zij oplossingen die het dagelijks leven een stuk eenvoudiger kunnen maken.

Martine Delfos

Luuk is bang voor allerlei dingen en kan niet samenspelen met Sylvie. Met paginagrote zwart-witte lijntekeningen. Voorlezen aan kinderen vanaf ca. 6 jaar om het thema autisme/ASS bespreekbaar te maken.

Hilde de Clercq

Een kind met autisme beïnvloedt het hele doen en laten van alle gezinsleden,’ schrijft Hilde De Clercq. Zij kan het weten, want zij is in dubbel opzicht een ervaringsdeskundige. Ze is moeder van een zoon met autisme én begeleidt al jàren jongeren met autisme. Of het nu gaat om communicatie, sociale relaties, vrije tijd, emoties, eten, seksualiteit, slapen, spelen of werken, de fundamenteel andere denkstijl van mensen met autisme is overal aanwezig en dat voor altijd, want kinderen met autisme worden volwassenen met autisme. Aan de hand van talloze concrete anekdotes over haar zoon Thomas en over andere jongeren met autisme die ze kent maakt de auteur deze andere denkstijl duidelijk. Ze beschrijft als het ware autisme van binnen uit, de enige manier om mensen met autisme echt te begrijpen.

Ik Puber-training; Frieda Boudesteijn, E.J.M. van der Vegt, K. Visser, N. Tick, A. Maras

De training ‘Ik Puber’ heeft ten eerste als doel om jongeren met een ASS te informeren over de puberteitsontwikkeling en seksualiteit en om vaardigheden te ontwikkelen die van pas komen bij het omgaan met relatievorming en intimiteit. Ten tweede heeft de Ik Puber-training als doel om adolescenten met een ASS die al problemen hebben op het gebied van psycho-seksualiteit te begeleiden. Inhoudelijk is dan ook gekozen voor een uitgebreide training die zowel een educatief als een therapeutisch karakter draagt. De Ik Puber-training biedt hulpverleners een bruikbaar handvat om jongeren tussen twaalf en achttien jaar met een ASS de gewenste begeleiding te geven.

Jonathan Herring

De complete handleiding om je te helpen beslissen als je niet weet wat te doen.

Walter Anderson

In dit boek leer je hoe je je angsten tot bondgenoot kunt maken en hoe je verlammende onzekerheid kunt overwinnen.
Walter Anderson legt aan de hand van praktische oefeningen en voorbeelden uit het dagelijks leven uit hoe je door verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen gedrag, kunt leren op jezelf te vertrouwen.

YouTube

Sites & Links

symptomen-autisme.nl/ Kinderen met autisme. Informatie, materiaal en online coaching voor opvoeders van kinderen met autisme.

geefmede5.nl/home Voor omgang met mensen met autisme.

autisme.nl Nederlandse Vereniging Voor Autisme (NVA), Informatie m.b.t. Autisme

autismejongekind.nl Een platform voor en door ouders en professionals. Je vindt hier informatie en inspiratie om tijdige herkenning en passende hulp voor jonge kinderen in de leeftijd van 0 tot 6 jaar (met vermoeden van) autisme mogelijk te maken.

vanuitautismebekeken.nl Een expertiseteam op het gebied van autisme en inclusieve samenleving. Iedereen is verschillend en zij zien graag dat de samenleving hierop ingericht wordt. Aansluiten bij iemands leven, luisteren en echt maatwerk organiseren. Daar werken zij aan.