INNERGO | BIJZONDER BEGELEIDEN

Innergo is een zorgorganisatie gericht op Bijzonder Begeleiden. Daarbij is de begeleiding van specifieke doelgroepen een specialisme van de organisatie. Met name autisme en AD(H)D zijn veel voorkomende diagnoses waar de begeleiding van Innergo zich op richt.

Inner stamt af van het woord innerlijk. Tijdens de begeleiding wordt er uit gegaan van de innerlijke kracht van de persoon.  Ieder mens bezit van nature bepaalde krachten, iets waar iemand goed in is. Door extra aandacht te besteden aan de innerlijke kracht, wordt deze vergroot en versterkt. Vanuit deze ontwikkeling is er voldoende draagkracht om buiten de comfortzone te treden en te gaan voor ontwikkeling. Go betekend letterlijk vertaald  gaan.

Tijdens de begeleiding van Innergo wordt er  vanuit het innerlijke van de persoon gegaan voor persoonlijke ontwikkeling.

Het ‘ervaringsgerichte leren’ en de RET-methode, zijn methoden om deze persoonlijke ontwikkeling te ondersteunen en kracht bij te zetten. Innergo biedt individuele begeleiding, groepsbegeleiding en weekend- en vakantieopvang aan om vanuit de verschillende begeleidingsvormen aan te sluiten bij de hulpvraag van de klant.

VISIE

Weer een ervaring rijker! Dat is een mooie uitspraak en erg waar!

Nieuwe ervaringen, positief of negatief, waar je blij van wordt of juist verdrietig, die zorgen voor leren en ontwikkelen. Je hele leven, van geboorte tot aan de dood, staat in het teken van het opdoen van ervaringen, leermomenten, ontwikkelen en dat zorgt uiteindelijk voor de persoon die je bent of wilt zijn.

Sommige mensen zien hun leven en ontwikkeling als een eigen creatie, echter ieder mens ontwikkeld zich mede met sturing en invloed van buitenaf. Om te beginnen bij je opvoeding door ouders en/of verzorgers, je leerkrachten en docenten, de omgeving en klimaat waarin je opgroeit en alle personen die voor langere of kortere tijd deel uit maken van iemands leven.

Naast personen die je ‘treft’ in je leven, ontwikkel je ook door de dingen die je doet in je leven. Wederom een ontwikkeling van ervaringen die je op doet.

Sommige mensen ontmoeten onbewust personen die hen leven verrijken en sommige mensen zoeken bewust gebeurtenissen op die hen leven verrijken. Andere mensen gaan bewust op zoek naar personen om hen leven te verrijken, mee ondersteunen, mee sturen en andere mensen komen onbewust in aanraking met gebeurtenissen die hen leven verrijken.

Het leven en hetgeen je ermee doet bestaat voornamelijk uit ervaringen, fijn of niet fijn, een gelukkige gebeurtenis of een harde leerschool……… het maakt wie je bent!

Innergo gaat er vanuit dat men leert vanuit ervaringen. Oftewel het ervaringsgericht leren!

KERNKWALITEITEN

Tijdens de individuele begeleiding komt de begeleider bij je thuis, of je gaat samen één op één met de begeleider op pad. Er wordt ondersteuning geboden bij de hulpvraag van de klant. Lees meer…
Tijdens de groepsbegeleiding wordt er  in een groep, samen met anderen aan leerdoelen gewerkt. Belangrijk tijdens de groepsbegeleiding is dat plezierbeleving voorop staat. Lees meer…
De weekenden zijn bedoeld om de zelfredzaamheid van de jongeren te vergroten. Daarnaast kunnen ouders en/of verzorgers door deze weekenden even op adem komen zodat zij niet overbelast raken. De weekenden hebben een actief en ontspannend karakter en omvatten een diversiteit aan sociale en praktische activiteiten. Lees meer…

FEITEN OVER AUTISME

autismeMensen met autisme zijn er altijd geweest. Toch lijkt het alsof er de laatste jaren meer mensen met autisme zijn. Dit heeft diverse oorzaken.

Eén ervan is dat mensen met een autistische manier van denken en handelen minder kunnen voldoen aan de eisen van onze moderne maatschappij.

 

 

Een andere oorzaak is dat de kennis over autisme is toegenomen en autisme eerder wordt herkend.

  • Autisme heeft de hoogste erfelijkheid van alle psychiatrische aandoeningen. Verder is er erg weinig bekend over de precieze oorzaak
  • Wereldwijd heeft 0,6 – 1% van de mensen een vorm van autisme
  • Autisme komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen
  • Autisme kan in alle levensfasen de ontwikkeling belemmeren

FEITEN OVER ADHD

Veel mensen kennen wel iemand die het moeilijk vindt om de aandacht bij een taak of gesprek te houden, heel impulsief is of bijzonder druk gedrag vertoont. ADHD komt dan ook veel voor.

  • 3% tot 5% van de kinderen en adolescenten en 2,5% van de volwassenen heeft ADHD
  • Een derde van de mensen met ADHD-klachten in de jeugd heeft als volwassene geen klachten meer
  • Tweederde van de mensen met ADHD – klachten houdt in meer of mindere mate last van klachten

Bron:  http://centrumontwikkelingsstoornissen.dimence.nl/feiten-over-autisme

Officieel lid van: (klik op de link om naar de site te gaan))

RECENTE BERICHTEN

Welke vorm van begeleiding spreekt jou het meest aan?

Mail direct

INNERGO_logo_seablue_web