Jeugdzorg, specialistische begeleiding.

Individuele begeleiding

Tijdens de individuele begeleiding komt er begeleiding bij je thuis. Samen met de professional ga je werken aan leerdoelen die vooraf in een zorgplan zijn afgesproken/opgesteld. Vaak gaat het om praktische ondersteuning bij het aanleren van vaardigheden waarmee je nog moeite hebt en die je helpen verder te ontwikkelen. Het doel van de begeleiding is dat je zelfstandig kunt deelnemen aan de maatschappij. De begeleiding kan kortdurend of langdurend zijn. Na een afgesproken periode wordt er geëvalueerd hoe het gaat met de leerdoelen. Voorbeelden van leerdoelen zijn:

  • Zelfstandig kunnen plannen en indelen van een dag
  • Het ondernemen van activiteiten om de vrijetijd beter te leren invullen
  • Sociale contacten aangaan en onderhouden
  • Communiceren binnen en buiten het gezin
  • Emoties kunnen reguleren
  • Zelfstandigheid vergroten
  • Ondersteuning aan ouders/ verzorgers in de opvoeding
  • En meer…

Tijdens de gespecialiseerde begeleiding staat één gezin, één plan centraal. Naast de één op één begeleiding met het kind, zal er ook regelmatig overleg zijn met ouders/ verzorgers. Het doel van de gespecialiseerde begeleiding is, dat ouders/verzorgers uiteindelijk de opvoeding zelfstandig kunnen voortzetten. De begeleiding die plaats vindt door een professional is van tijdelijke aard. Wanneer er voldoende ondersteuning is geboden en er voldoende tips & trucs zijn gedeeld en deze zijn eigengemaakt door het kind en/of ouders/verzorgers, is het doel dat zij dit zelfstandig voortzetten. De begeleiding vindt meestal 1x per week plaats voor de duur van 2 á 3 uur. Ooit is het beter om het begeleidingsmoment op te splitsen in meerdere momenten per week. Er wordt altijd samen met de begeleider gekeken wat de mogelijkheden zijn.

Begeleiding groep

Tijdens de groepsbegeleiding verblijf je met andere jeugdigen op de locatie van Inner-go. De groep wordt begeleid door ervaren professionals, waar je leert met en bij andere jeugdigen. Soms heb je elkaar nodig om dingen te leren. Bijvoorbeeld het toepassen en het oefenen van geleerde sociale vaardigheden gaat makkelijker in een groep dan tijdens individuele begeleiding. Daarnaast is er aandacht voor bepaalde thema’s die bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling. Er worden activiteiten ondernomen om bijvoorbeeld de samenwerking te bevorderen, waar de stimulans veelal ligt op overleggen/keuzes maken/je mening geven in een groep. Naast aanbod van activiteiten zijn er ook vrije invul momenten. Dit stimuleert kinderen om zelf creatief na te denken en andere kinderen uit te nodigen voor samenspel. Tijdens de groepsbegeleiding is er ook continu oog voor het individu. Ieder kind wordt op zijn/ haar niveau bejegend, aangestuurd en ondersteund. Tevens is plezierbeleving een belangrijk aspect tijdens de groepsbegeleiding. Kinderen komen graag naar de groepsbegeleiding.

De groepsbegeleiding vindt plaats op dinsdag en donderdag middag van 15:00 uur tot 19:00 uur in Mill. Er wordt samen met de groep gegeten. Kinderen worden gebracht en gehaald door hun ouders/ verzorgers.

Kortdurend verblijf

Bij Inner-go kan men terecht voor weekend- en vakantieopvang. Het hoofddoel van deze opvang is dat ouders/verzorgers tijdelijk ontlast worden in de opvoeding van de kinderen. Het opvoeden van speciale kinderen zorgt vaak bij ouders/verzorgers voor extra inspanning en inzet van hun energie. Wanneer er te veel energie wordt gevraagd/gegeven in de opvoeding, kan dit zorgen voor overbelasting. Ouders/verzorgers hebben het soms nodig om hun eigen energie niveau weer op peil te brengen, of ze hebben tijd nodig om voldoende aandacht te kunnen geven aan andere kinderen in het gezin. Tijdens de weekend en vakantie opvang worden de zorgen rondom het kind met een diagnose tijdelijk uit handen genomen, zodat er meer ruimte ontstaat in het gezin.

De weekend- en vakantieopvang wordt begeleid door ervaren professionals. Samen met een groep kinderen verblijven ze in een vakantie bungalow op een vakantiepark. Er is zoveel mogelijk oog voor het nabootsen van een gezinssituatie. Er wordt samen geleefd in de bungalow, van opstaan tot slapen gaan. Een veilige setting is daarbij van groot belang. Kinderen moeten zich veilig en prettig voelen om in de weekend en vakantie opvang te verblijven. Naast het groepsproces is er ook continu aandacht voor de individu.

Naast het feit dat het prettig en veilig moet zijn in de weekend- en vakantieopvang, is het zeker ook de bedoeling dat het leuk is. Plezier beleving staat voorop. Wanneer kinderen plezier beleven aan hun verblijf, gaat de rest vaak vanzelf. Er worden leuke activiteiten ondernomen waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden bij ieders interesses. Activiteiten kunnen van verschillende aard zijn. Soms actief & sportief, ooit creatief en natuurlijk is er ook voldoende tijd om te chillen!

Weekendopvang

Weekendopvang vindt plaats van vrijdagavond 18:00 uur tot zondag middag 16:30 uur. De weekendopvang is 8x op jaar basis bij Landal de Vers in Overloon. Kinderen worden gebracht en gehaald door ouders/verzorgers.

Vakantieopvang

De vakantieopvang is 4x per jaar een midweek (schoolvakanties) op een willekeurig vakantiepark in de omgeving. Vakantie opvang vindt plaats van maandag ochtend tot vrijdag ochtend (tijdstippen afhankelijk van weekplanning) Kinderen worden gebracht en gehaald door ouders/verzorgers. Meestal wordt er verzameld bij de locatie in Mill om van daaruit naar het vakantie adres te vertrekken.