ERVARINGSGERICHT LEREN,
WAT IS DAT PRECIES?

Inner-go is in beweging met de jongeren, er wordt niet statisch begeleid vanuit gesprekjes aan tafel, nee… er wordt actie ondernomen! Actie op het niveau en aangepast op de (on)mogelijkheden per individu! Daar ligt de kracht van Inner-go, dat is het specialisme. Met als onderliggende methodiek: Ervarend Leren, oftewel het leren uit ervaringen… letterlijk vertaald DOEN!