Financiering

Zorg in Natura (ZIN)

Inner-go Begeleiding heeft  met een aantal gemeenten contracten afgesloten om de zorg en begeleiding vanuit de WMO te bieden in Brabant Noordoost Oost. De Gemeenten waarin wij werkzaam zijn via Zorg in Natura zijn: Land van Cuijk, Maashorst, Oss, Boekel, Bernheze.

Persoonsgebonden Budget (PGB)

De Jeugdzorg en Wet langdurige zorg (WLZ) kan worden gefinancierd vanuit het PGB. Een PGB is een bedrag waarmee u zelf zorg en ondersteuning inkoopt. U sluit zelf een contract af met Inner-go Begeleiding. Dit wordt gedaan middels een zorgovereenkomst van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Wanneer u de factuur indient bij het SVB, zorgen zij voor de uitbetaling van de zorg.

Particuliere zorg

Wanneer u buiten de financiering van de hulpverlening valt, maar toch met uw hulpvraag geholpen wil worden, kunt u er voor kiezen om zelf de begeleiding te financieren. Samen met u wordt er een maatwerk traject opgezet om te voldoen aan uw hulpvraag.