METHODES

Innergo is in beweging met de jongeren, er wordt niet statisch begeleid vanuit gesprekjes aan tafel, nee… er wordt actie ondernomen! Actie op het niveau en aangepast op de (on)mogelijkheden per individu! Daar ligt de kracht van Innergo, dat is het specialisme. Met als onderliggende methodiek: Ervarend Leren, oftewel het leren uit ervaringen… letterlijk vertaald DOEN!

Daarnaast wordt de RET methode toegepast (Rationeel Emotieve Therapie) RET gaat over bepaalde opvattingen die je in en/of over bepaalde situaties hebt. Gedragstherapie betekent dat er wordt gewerkt aan concreet ander gedrag. Geen gewroet in het verleden, maar oefenen met gedrag in het hier en nu. Er vanuitgaande dat je met behulp van de RET anders tegen een lastige situatie aan leert kijken, waardoor je je vanzelf anders gaat gedragen en voelen in die , voor jou, lastige situatie.

Tijdens de begeleiding bij Innergo worden er situaties gecreëerd met en voor de jongeren om bovenstaande methodes toe te passen. Soms zijn deze situaties moeilijk voor jongeren, soms confronterend. Maar altijd met respect per individu en op het niveau dat iedereen aan kan. Daarbij is er echter nog één belangrijk aandachtspunt. Dat is plezierbeleving! Wanneer een jongere plezier beleefd in hetgeen hij/zij doet zal dit beter blijven hangen en ‘beklijven’. Dit noem je ook wel succeservaringen. Het opdoen van succeservaringen en daarmee het uitvergroten en nog verder ontwikkelen van de aanwezige competenties die een jongere bezit. Want iedereen heeft veel meer mogelijkheden en ‘in zijn mars’ dan hij/zij ooit zelf durft te geloven.

Officieel lid van: (klik op de link om naar de site te gaan))

RECENTE BERICHTEN

Welke vorm van begeleiding spreekt jou het meest aan?

Mail direct

INNERGO_logo_seablue_web