INDIVIDUELE BEGELEIDING

mountain

Individuele begeleiding

Tijdens de individuele begeleiding komt de begeleider bij je thuis, of je gaat samen één op één met de begeleider op pad. Er wordt ondersteuning geboden bij de hulpvraag van de klant. Individuele begeleiding is mogelijk voor alle leeftijden variërend vanaf 6 jaar tot 60 jaar.

Voorafgaand aan de begeleiding wordt er besproken op welke gebieden er ondersteuning en hulp nodig is. Er worden samen met de klant en\of het netwerk doelen geformuleerd om vervolgens mee aan de gang te gaan. Deze doelen worden tevens in een zorgplan verwerkt. Vaak ontstaat er per leeftijdscategorie een nieuw ontwikkelingsgebied met nieuwe vraagstukken en daarbij horende doelen.

De kans is daarom groot dat na behaalde doelen, weer nieuwe doelen ontstaan die op dat moment leeftijd gerelateerd zijn. Voorbeelden van hulpvragen zijn:

  • Bied mij hulp bij de administratie, post en financiën
  • Help mij bij het  boodschappen doen
  • Help mij met het overzichtelijk maken van de huishoudelijke taken
  • Hulp om de dag in te delen en dingen te ondernemen
  • Hulp in het contact zoeken met mensen in de omgeving

Naast de hulpvraag is het ook een doel dat jij je veilig en prettig voelt tijdens de begeleiding. Het is van belang om samen aan de slag te gaan. Hierbij wordt er gekeken naar de behoeften, wensen, eisen en benodigde vaardigheden. De basis van de relatie met de begeleider is vertrouwen, eerlijkheid en een goede balans tussen professionaliteit en betrokkenheid. Zo kan de begeleider een steunpilaar, klankbord en vertrouwenspersoon zijn.

De individuele begeleiding is per persoon, maar soms is het belangrijk dat er begeleiding voor het gehele gezin is. Ouders zijn vaak op zoek naar handvatten hoe met hun kinderen om te gaan. Zo kan er ondersteuning geboden worden in opvoedkundige vraagstukken zoals:

  • Hoe ga ik om met de driftbuien van mijn kind?
  • Hoe kunnen wij als gezin het beste omgaan met de beperking van ons kind, broer of zus?
  • Hoe kan ik mijn kind motiveren in het plannen en organiseren?

Welke vorm van begeleiding spreekt jou het meest aan?

Mail direct