GROEPSBEGELEIDING

Tijdens de groepsbegeleiding wordt er  in een groep, samen met anderen aan leerdoelen gewerkt. Belangrijk tijdens de groepsbegeleiding is dat plezierbeleving voorop staat. Wanneer iemand plezier beleefd in hetgeen waarmee hij /zij bezig is, zal het geleerde beter beklijven en inzetbaar zijn in andere, nieuwe situaties. Te midden van een groep kan tijdens het leren gebruik worden gemaakt van elkaar. Zo is het makkelijker om dingen te leren op het gebied van sociale vaardigheden, wanneer je de vaardigheden direct kunt toepassen. Daarnaast kan de groep ingezet worden voor het stimuleren en motiveren van elkaars leerproces. Door elkaar aan te moedigen, samenwerking en coaching wordt het makkelijker om grenzen te verleggen en buiten de veilige kaders te treden.

Bij innergo zijn verschillende vormen van groepsbegeleiding mogelijk. Er is een vrijetijdsclub waar met leeftijdsgenoten leuke activiteiten worden ondernomen. Er zijn verschillende sportclubs, om samen met leeftijdsgenoten te sporten en bewegen. Dit alles onder professionele begeleiding,  met begrip en kennis van een beperking en/of handicap. Ook biedt Innergo zelfstandigheidstraining aan. In kleine groepen wordt er toegewerkt naar zelfredzaamheid / zelfstandigheid. Verschillende facetten gericht op de zelfstandigheidsontwikkeling komen aan bod.

WELKE VORMEN VAN BEGELEIDING BIEDEN WIJ?

FITNESS

INNERGO fVaak is de balans tussen lichaam en geest verstoord. Dit kan komen door stress, maar  personen met autisme vinden het vaak vanuit hun beperking moeilijk om een connectie of samenhang te zien tussen lichaam en geest.

Zij denken vaak in fragmenten, waarbij lichaam en geest twee aparte elementen van het geheel zijn en is het lastig te ‘rijmen’ dat het één met het ander in verband staat.

 

Wanneer je lekker in je vel zit, je blij bent met het lichaam waarin je leeft, heeft dit zijn positieve uitwerking op hoe je je van binnen voelt. Door lichamelijk fit te zijn en goed in conditie, voel je je vaak fijn en prettig  dat zorgt voor meer zelfvertrouwen, meer zelfinzicht en uiteindelijk meer eigenheid. Door tijdens het fitnessen met verschillende gewichten te trainen en voor spiegels te trainen, word je automatisch meer bewust van het verband tussen je buitenkant (lichaam) en binnenkant (geest).

MOUNTAINBIKEN

INNER-GO Bijzonder Begeleiden_mountainbiken1Naast de sporttechnische vaardigheden van het mountainbiken liggen er vele sociaal emotionele vaardigheden ten grondslag aan deze uitdagende sport.

Bij het samen mountainbiken in een groep komen er verschillende facetten van de persoonlijkheidsontwikkeling aan de orde. Mountainbiken is een sport waarbij meestal nogal wat niveau verschil is tussen de verschillende personen. Te denken valt aan verschil in conditie, maar vooral ook verschil in lef hebben en uitdagende grenzen opzoeken. Tijdens het gezamenlijke mountainbiken zal er rekening met elkaars snelheid en ‘lef’ gehouden moeten worden.

 

Wat voor de één een ‘slakkengang’ lijkt te zijn, is mogelijk voor de ander een sprinttempo. Voor de één lijkt een berg een verkeersdrempel, voor de ander misschien wel de Mount Everest! Er zal tijdens de groepsbegeleiding een beroep worden gedaan op het incasseringsvermogen en het inlevingsvermogen.

Voor iemand met autisme is het moeilijk om zich in te leven in een ander. Tijdens het mountainbiken zullen er verschillende obstakels de revue passeren die uitdagen tot grensverleggend gedrag. Daarnaast wordt er tijdens het mountainbiken een beroep gedaan op verschillende handelingen tegelijkertijd. Kijken, fietsen, remmen en schakelen zullen elkaar in snel tempo afwisselen. Dit stimuleert in snel handelen en tevens snel keuzes maken. Daarnaast zullen ook verschillende groepsrollen zoals leiderschap en volger aan de orde komen. Door een bewust uitgezette rolverdeling zal iemand die moeite heeft met het geven van zijn mening plotseling de leiding krijgen door voorop te mogen fietsen en het pad bepalen en iemand die vaak ‘haantje de voorste is en snel een woordje klaar heeft’  mag oefenen met het luisteren naar en volgen van de ander.

 

INNER-GO Bijzonder Begeleiden_mountainbiken4  INNER-GO Bijzonder Begeleiden_mountainbiken3

 

VRIJETIJDSCLUB

Het doel van de vrijetijdsclub is om samen met leeftijdsgenoten leuke activiteiten te ondernemen buitenshuis. Tegenwoordig zitten veel jongeren achter de computer en spelen games met ‘virtuele vrienden’. Echte ‘live’ vriendschappen blijven soms helemaal buiten het zicht. De vrijetijdsclub nodigt jongeren uit om elkaar weer echt te ontmoeten, gezellig samen bezig te zijn, sociale contacten aan te gaan en te onderhouden, grenzen te verleggen, maar vooral ook zorgen voor ontspanning en plezierbeleving.

Voor sommige jongeren is het moeilijk om een gesprek te voeren.
– Hoe breng je een gesprek op gang?
– Wat vertel je?
– Wat voor vragen stel je?
– Hoe zorg je ervoor dat er een dialoog ontstaat van praten en luisteren?

Het is prettig voor de jongeren dat er tijdens de vrijetijdsclub begeleiding aanwezig is die hen helpen en ondersteunen bij deze sociale interacties en kennis en begrip hebben over en voor hun beperking. Tijdens de bijeenkomsten worden er verschillende activiteiten ondernomen. Te denken valt aan bowlen, zwemmen, dropping, karten e.d. Want plezier beleef je samen!

ZELFSTANDIGHEIDSTRAINING

INNERGO kokenOok jongeren met een beperking hebben het beeld voor ogen om uiteindelijk op eigen benen te staan en voor zichzelf te zorgen. Echter sommige dagelijkse vaardigheden zijn soms nog moeilijk en vragen bij deze jongeren wat extra ondersteuning en begeleiding alvorens het helemaal zelfstandig te kunnen. Te denken valt aan boodschappen doen, eten koken, huishoudelijke taken verrichten, wassen en het beheren van de financiën.

 

Waar we ons niet altijd bewust van zijn, is dat de meeste dagelijkse taken bestaan uit verschillende kleine taken. Veel verschillende kleine taken bij elkaar zorgen met regelmaat voor onoverzichtelijkheid en chaos. Doordat jongeren met autisme een “kokervizier” hebben, is het veel moeilijker om vele kleine taken als één geheel te kunnen zien.

 • Tijdens het koken moet je bijvoorbeeld goed kunnen managen.
 • Hoe lang moeten de verschillende producten koken of bakken?
 • Wat moet sowieso worden gekookt en welke pannen moet ik eigenlijk gebruiken?
 • Moet ik iets afgieten of juist droogkoken?
 • Wat moet worden gebakken en hoe snel is iets klaar?
 • Of, sommige producten kun je zowel koken als bakken?
 • Waarmee moet je dan beginnen om te voorkomen dat het ene al klaar is en, je nog met het andere moet beginnen?

 

Alleen al tijdens het koken liggen er vele vragen op de loer. Zo zijn er tal van voorbeelden te noemen die voor mensen zonder autisme of ADHD vanzelfsprekend en begrijpelijker zijn. Wat dacht je van het beheren van financiën?

 • Hoeveel geld komt er binnen?
 • Welke terugkerende vaste lasten zijn er?
 • Kan ik eigenlijk wel sparen?
 • Hoeveel moet ik dan eigenlijk sparen?
 • Hoeveel kan ik besteden aan de dagelijkse boodschappen?

Alle huishoudelijke taken die regelmatig op de automatische piloot uitgevoerd worden, nemen veel vragen met zich mee. Tijdens de zelfstandigheidstraining zal er veelal praktisch geoefend worden om alle dagelijks voorkomende handelingen te leren en te oefenen. Naast de zelfstandigheidstraining vinden er ook weekenden plaats waarin jongeren gedurende een weekend leren om voor zichzelf te zorgen en zelfstandig te functioneren met een begeleider als back up ter ondersteuning en aanvulling op de leerdoelen.

Welke vorm van begeleiding spreekt jou het meest aan?

Mail direct

INNERGO_logo_seablue_web